Avgift och hyra

Avgift- och hyresadministration

 

Föreningen administrerar inte själv avgifter och hyror utan anlitar Riksbyggen.

Avgift- och hyresadministration

 

Avgifter och hyror administreras från och med januari 2018 av Storholmen. Avgift- och hyresavier utsändes en gång per kvartal med tre inbetalningskort, ett för varje månad. Avgift och hyra betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Möjlighet till autogiro eller e-faktura finns. För autogiro kontaktar du Storholmen. Vill du använda dig av e-faktura så anmäler du det via din internetbank.

 

Frågor angående avgifts- och hyresbetalningar, hyreskontrakt, uppsägning av hyreskontrakt mm görs till Storholmen:

 

Telefon: 0771-786 746

Länk till Storholmen web