Förråd och förvaring

Förråd


Förråd och förvaringsutrymmen


Till varje lägenhet hör ett förråd, antingen i anslutning till car port eller i källare i de gula husen. Andra utrymmen än lägenhetens förråd får inte användas för förvaring.


I några av byggnaderna finns några minder utrymmen lämpliga som förråd och förvaringsutrymmen. Om du är intresserad att hyra något av dessa utrymmen så kontakta styrelsen. Dessa utrymmen hyrs ut på lokalkontrakt.