Bredband, telefoni och tv

Bredband, telefoni och kabeltv

Här kan du läsa om föreningens olika avtal.

Bredband, telefoni och kabeltv


Föreningens alla lägenheter är anslutna till stadsnätet för bredband, telefoni och IP tv. Alla lägenheter har också anslutning till Comhems kabeltv nät.


Ownit Broadband Stadsnätet är ett fiberbaserat nät med hög kapacitet. Stadsnätet drivs fram till föreningens fastigheter av det komunala bolaget Stokab. Hastigheten in till föreningen är 1 Gbit/s och varje lägenhet har tillgång till hastigheten 100 mbit/s synkront. Fibernätet till varje lägenhet tillhandahåller tjänster som bredband, telefoni och IP tv. Föreningen använder sig av Ownit Broadband AB som driftar nätet och levererar en del av de tjänster som kan fås i nätet. Föreningens avtal med Stokab löper till och med år 2032. Föreningens avtal med Ownit Broadband löper till att börja med t o m år 2013. Därefter kan det förlängas eller föreningen har möjlighet att teckna avtal med annan operatör.


Då föreningen driver bredbandet i egen regi tillsammans med Ownit som teknisk och tjänste operatör kan bredbandsanslutning drivas till låg kostnad för föreningen. För dig som bor i bostadsrätt ingår bredbandet i månadsavgiften.


Läs mer om föreningens bredband i samarbete med Ownit Broadband här.

Läs mer om Ownits telefoni erbjudande till alla boende i Staren 1 här.

      Information om IP tv från Canal Digital finner du här.
Comhems kabelnät finns till alla lägenheter. Nätet är ett koaxialkabelnät huvudsakligen avsett för tv distribution. Comhem har idag s k tripel play funktionalitet i nätet d v s digitaltv, telefoni och bredband finns som tjänster. Även ett begränsat analogt tv utebud finns. Koaxial tekniken har begränsningar jämfört med ett fibernät vad beträffar kapacitet, flexibilitet och valfrihet. . Läs mer om Comhems tjänsteutbud via kabel.

I tillägg till detta så är de flesta lägenheterna anslutna till det "allmänna telefonnätet". Detta ger möjlighet till t ex ADSL anslutning. Då teleinstallationen i föreningens fastigheter är lite äldre och avståndet till telestation är lite för långt så är kvaliten inte god nog för högre hastigheter.


Har du trygghetslarm, inbrottslarm eller annan tjänst som är kopplad över telenätet bör du konsuletera din leverantör innan du beställer telefoni från Ownit eller Comhem.