Parkering

Parkering

Inom föreningen finns ett antal biluppställningsplatser

Biluppställningsplats

 

Till varje bostadsrättslägenhet hör en uppställningsplats för bil. Eventuellt lediga uppställningsplatser hyrs ut till boende i föreningen på korttidskontrakt.

 

Andrahandsuthyrning av biluppställningsplats får ske till annan boende i föreningen enligt de vanliga reglerna för andrahandsuthyrning. Blankett för andrahandsuthyrning kan hämtas hem här.