Expeditionen

Föreningsexpeditionen


Föreningensexpedition är belägen i källaren på huset Starbovägen 12-20. Ingång genom porten mitt på huset. Expeditionen är öppen i anslutning till styrelsemötena, kl 18.30 - 19.00. Under sommarmånaderna begränsas öppettiderna.


Tider du kan besöka expedition för 2018

15/10

5/11

26/11

10/12

 


På expedition kan du:


  • träffa representanter från styrelsen
  • fråga om ombyggnation och markplanering
  • beställa extra nycklar
  • anmäla förlorad bokningsbricka till tvättstugan
  • hämta diverse blanketter om du inte kan skriva ut själv från internet
  • teckna abonnemang för bredband och telefoni
  • hämta namnskylt till lägenheten
  • låna vissa redskap och verktyg


På föreningsexpedition finns det även vissa redskap och verktyg för utlåning, exempelvis rensfjäder för avlopp.