Tvättstuga

Tvättstugan

Inom föreningen finns en tvättstuga för de boende.


Hur fungerar tvättstugan?


Bokning


 • Följande tvättpass finns:
 • Dagpass: 06.00 - 10.00   10.00 - 13.00   13.00 - 16.00   16.00 - 19.00   19.00 - 23.00
 • Nattpass: 23.00 - 03.00   03.00 - 06.00
 • Tvättstugan bokas i tvättstugan genom att använda den elektroniska bokningsbrickan. Se instruktion.
 • Du måste identifiera dig för tvättstugan när ditt tvättpass börjar för att maskinerna ska kunna startas. Identifiering gör du genom att hålla bokningsbrickan mot bokningsterminalen. Du har sedan 30 minuter på dig att starta första tvättmaskinen.
 • Du kan bara boka ett tvättpass och kan bara ha ett tvättpass bokat åt gången.
 • Tvättmaskinerna kan inte startas om du inte har bokat tvättpasset.
 • Du måste påbörja (identifiera)ditt tvättpass inom 30 minuter. Därefter frisläpps tvättpasset för ny bokning.
 • Om tvättstugan är ledig kan du bara starta maskinerna genom att göra en bokning för det aktuella tvättpasset. Det innebär att du kan behöva avboka ett annat tvättpass för att genomföra den nya bokningen.
 • Torktumlare och torkskåp disponeras i ytterligare 30 minuter efter tvättpasset och kallmangeln i 60 minuter.
 • Tvättmaskinerna startar inte om valt tvättprogram inte kan avslutas inom tvättpasset.
 • Ta för vana att Avboka ditt tvättpass om du är klar tidigare. Detta ger möjlighet för annan att boka resten av tiden eller nästa bokning att börja tidigare.
 • Förkommen bokningsbricka anmäls till Tvättstugefogden som spärrar brickan i bokningssystemet. Ny bricka beställs från Tvättstugefogden och kostar 300 kr.


Allmänt


 • Tvättstugan är utrustad med nya moderna, snabba och effektiva maskiner. Under ett 3-timmars tvättpass kan du tvätta 4- 6 maskiner beroende på valt tvättprogram. Torktumlaren torkar 6,3-8,6 torr tvätt på 30-39 min och torkskåpet torkar på ca 50 minuter, allt beroende hur väl tvätten är centrifugerad.
 • Tvättmaskinerna är avsedda för normal hushållstvätt. Maskinerna får inte användas för grovtvätt.
 • Tvättvagnarna i tvättstugan får under inga omständigheter tas bort från tvättstugan eller användas för transport mellan tvättstuga och bostad.
 • Ljuset i tvättstugan tänds genom en rörelsesensor i taket och släcks automatiskt ifall ingen rör sig i tvättstugan under 15 minuter.
 • En ventilationsfläkt finns på ena gaveln. Fläkten styrs genom en fukt- och värmesensor. Försök inte starta fläkten manuellt.
 • Uppvärmning av tvättstugan sker genom spillvärme från maskinerna samt golvvärme. Initialt kommer en el-radiator att finnas tills golvvärmen är inkopplad.
 • Se till att dörren är stängd och låst när du lämnar tvättstugan.


Städning


 • I tvättstugan finns städutrustning som sop, svabb och trasor.
 • När du avslutar ditt tvättpass ska du städa efter dig genom att göra rent luddfilter i torktumlare, sopa och torka ur torkskåp, torka bort eventuella tvättmedelsrester eller spill, sopa golvet och torka av det med svabben.
 • När du slänger tomma tvättmedelspaket eller dylikt så se till att vika ihop dessa så att sopsäcken inte omgående blir full.
 • Överfyll inte sopsäcken. Om sopsäcken är full byter Du till en ny och ställer den fulla och igenknutna säcken utanför tvättstugedörren.
 • Lämna tvättstugan i ett bättre skick än du själv förväntar dig att finna den i när du börjar ditt tvättpass.


Felanmälan


 • Anmäl fel omgående. Vänta inte på att någon annan gör det. Skriv gärna en lapp och berätta att du felanmält.
 • Felamälan på maskiner, bokningssystem eller annat gör du till Storholmen Förvaltning 0771-786 746.
 • Föreningens Tvättstugefogde når du på email tvattstugan@Staren1.se.