Styrelsen

Styrelsen

Här kan du läsa om styrelsen sammansättning.

Styrelsen i BRF Staren 1

 

Ordinarie ledamöter

 

Ledamot

Funktion och ansvarsområde

 

Martin Cederbom

 

Starbovägen 20

162 72 Vällingby

martin@staren1.se

 

Ordförande

Juridiska frågor (köp/sälj och hyresavtal)

Kontaktperson för hyresgäster

 

Anders Sätterberg

 

Starbovägen 23

162 72 Vällingby

anders@staren1.se

Telefon: 363694

Mobil: 0708-150546

 

Ekonomiansvarig, parkering

 

Sara Bergek

 

Starbovägen 30

162 72 Vällingby

sara.bergek@staren1.se

 

Sekreterare

 

Camilla Bladh

 

Rättar vigs väg 35

162 72 Vällingby

camilla.bladh@staren1.se

 

Externa leverantörer (mark, renhållning, soppor, städning)

 

Magnus Selin

 

Starbovägen 28

162 72 Vällingby

magnus.selin@staren1.se

 

Fastighetsteknik

Suppleanter

 

Suppleant

Funktion och ansvarsområde

 

Christian Jensen

 

Starbovägen 4

162 72 Vällingby

christian.jensen@staren1.se

 

 

 

Hans-Ove Fritz

 

Rättar vigs väg 69

162 72 Vällingby

hansove@staren1.se

 

 

 

Andreas Sigeman

 

Starbovägen 11

162 72 Vällingby

andreas.sigeman@staren1.se

 

 

 

Revisorer

Revisor

Function och ansvarsområde

 

Ola Trané

 

BoRevision i Sverige AB

Vasagatan 46 2tr

111 20 Stockholm

 

Revisor

 

Jörgen Götehed

 

BoRevision i Sverige AB

Vasagatan 46 2tr

111 20 Stockholm

 

Revisorsuppleant